YDK 2022

Program

Yrkesdykkerkonferansen 2022 Program – download

Presentations

Ulrikke Holmøy – Påse-ansvar for innaskjærs dykking, etter modell fra PTIL

Torbjørn Erga – Er det dyrere å drive seriøst med nytt regelverk 

Thomas Angell Bergh – Sjøfartsdirektoratets rolle og tilsynsansvar 

Philip Bargård – Redningsdykkerens plass som yrkesdykker 

Marit Grønning – Yrkesdykkeres helse i et langtidsperspektiv 

Lisbeth Tveit – DEBATT – Hva skal til for å øke sikkerheten i dykking, har det blitt bedre 

Lisbeth Tveit – Arbeidstilsynets oppfølging av arbeidsdykking 

Lars William Wroldsen & Peter Torheim – Dykkerskolenes syn på utdanningen – utfordringer og behov 

John Lysen – Fremtidig dykking innaskjærs og på offshore vind 

Johan Utby – Arbeidstilsynets krav til risikovurdering i dykkeoperasjoner 

Johan Peterson – Helge Ingstad – en utfordrende dykkeoperasjon 

Jarle Nyvoll – Ulykker og hendelser – erfaringsoverføring og forbedringer 

Jan Risberg – Akklimatisering for TFS 

Jan Erik Kaldseth & Johnny Jensen – TUP dykking – muligheter i innaskjærs dykking i Norge 

Ingrid Eftedal – Kan en blodprøve avdekke trykkfallsyke Helge Aasen – Revidert utgave av Norsk Betongforening Publikasjon nr5 

Geir Offerdal – Er Sjømannsforbundet fremdeles en aktør innen dykking 

Håkon Aasen Bjerkeli – Verneombudets rolle, IE 

Finn Hansen – Status fra erfaringer gjort i tidligere rettsaker 

Bjarne Ytrøy – Erfaringer fra online registreringer av dykkedata 

Arild Rød – Utfordringer ved innføring av nytt regelverk for havbruksnæringen 

Asbjørn Braanaas – DEBATT – ATIL – Når går dugnadsdykking over til arbeidsdykking 

Andreas Södergran – Oppdragsgivers ansvar for dykkeoperasjonen 

Anders Remøy Bertelsen – Dykking i henhold til Norsok U103 

Åge Wee – Fritidsdykking til det beste for miljøet